http://www.banbkk.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ทรัพย์ฝากขาย/เข่า  ข่าวสารอสังหา  ประกาศฟรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก
อสังหาริมทรัพย์
ข่าวบ้าน และที่ดิน
ลงประกาศฟรี
ขายบ้านเดี่ยว
ขายที่ดิน
ขายคอนโดมิเนียม
คอนโดให้เช่า
ขายทาวน์เฮ้าส์
ขายอาคารพาณิชย์
ขายอาคารสำนักงาน
บ้านให้เช่า
อสังหาริมทรัยพ์เพื่อลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
 

“ กู้เงิน” ซื้อบ้าน เตรียมตัวอย่างไร

“ กู้เงิน” ซื้อบ้าน  เตรียมตัวอย่างไร 

            โดยทั่วไป  ผู้ให้กู้จะต้องการให้คุณวางเงินดาวน์  20%  ของราคาบ้านก่อนที่จะคำนวณวงเงิน 

ให้คุณ  ซึ่งมักจะไม่เกิน 70-80% ของราคาซื้อ-ขาย  หรือมูลค่าประเมินของบ้านพร้อมที่ดิน 

            อย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเลือกกู้จากธนาคารใดก็ได้  ตามที่เห็นว่าเหมาะสม  และจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวคุณเองในการกู้เงิน  โดยอาจพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  วงเงินที่ได้รับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆเกี่ยวกับการขอกู้  เช่น  ค่าประเมินหลักประกัน  ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้  ค่าไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด 

          ทั้งนี้  หลักสำคัญที่ควรคำนึงในการขอสินเชื่อบ้าน  ( ที่จะท่องไว้ในใจก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด )  ก็คือ  “ เลือกโครงการที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุด  กู้เงินให้น้อยที่สุด  และผ่อนชำระให้เร็วที่สุด ”

          ค่าใช้จ่ายที่ว่าก็คือ  อัตราดอกเบี้ยและค่าจัดการสินเชื่อ  ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป  ส่วนกู้ให้น้อยที่สุด

และผ่อนให้เร็วที่สุดนั้น  หากคุณทำได้  คุณก็จะมี “ อิสระ ”  และหลุดพ้นจากจากการเป็นหนี้เร็วขึ้น 

และจะเป็นเจ้าของบ้านที่มีความภาคภูมิอย่างแท้จริง  ไม่ต้องนอนร้อนๆหนาวๆกับหนี้ก้อนโตอีกต่อไป

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน       

            โดยทั่วไปเรามักใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นตัวตัดสินว่าโครงการไหนถูกหรือแพงกว่ากัน  ซึ่งก็เป็นวิธี

ที่ดีหากองค์ประกอบอื่นๆ  ของสินเชื่อแต่ละโครงการนั้นใกล้เคียงกัน

            แต่คุณก็ไม่ควรดูแต่ “ อัตราดอกเบี้ย ”  เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ต้องดูค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วย  และควรเปรียบเทียบสินเชื่อบ้านหลายๆที่ ( อย่างน้อย 4-5 แห่ง ) 

            ชาวงนี้อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลงผิดปกติ  และการปล่อยสินเชื่อทั่วไปก็มีอัตราเสี่ยงสูง  สถาบันการเงินเกือบทุกแห่งจึงหันมาปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยในระยะยาวแทน  เพราะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มที่

( ก็บ้านคุณไง )  อีกทั้งอัตราเสี่ยงก็ต่ำ( คงไม่มีใครอยากให้บ้านถูกยึดไปง่ายๆใช่ไหม )

            เมื่อมีการแข่งขันกันมากก็มีการลดดอกเบี้ยแข่งกัน  ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ “ อัตราดอกเบี้ยคงที่

Fixed Rete   ต่ำชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อจูงใจ  ขณะที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว(Floating Rate ) 

แทบจะไม่เห็นเลย

            อัตราดอกเบี้ยลอยตัว  หมายถึง  อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดมาแล้ว  จะไม่อยู่คงที่ตายตัวตลอดระยะเวลากู้  แต่ธนาคารสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และสภาพคล่องในระบบการเงิน

หรือตามต้นทุนการเงินของทางธนาคาร  ส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด

ระยะเวลาที่กำหนด

            อัตราดอกเบี้ยคงที่มีข้อดีคือ  คุณจะรู้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายแน่นอนในแต่ละเดือนระยะเวลาหนึ่ง

ขึ้นกับเงื่อนไขโครงการ  ซึ่งผู้ซื้อบ้านคนชั้นกลางจะชอบ  เพราะจะทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอนล่วงหน้า

เพื่อที่จะจัดค่าใช้จ่ายได้ถูกต้อง

            ส่วนอัตราดอกเบี้ยชนิดลอยตัว  เป็นอัตราที่ขึ้น-ลงตามอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของธนาคาร

( MLR )  ซึ่งเปลี่ยนแปลงได้หากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น  โดยที่อัตราดอกเบี้ย

พิเศษในปีแรกนั้น  มักจะต่ำกว่าอัตราปกติเล็กน้อยเพื่อเป็นการจูงใจ  แต่ไม่แน่นอนถ้าดอกเบี้ยทางการ

สูงขึ้นเมื่อไรค่างวดก็จะสูงขึ้น  และอาจกระทบต่อแผนการเงินของคุณ

            โดยปกติ  สถาบันการเงินในประเทศไทยจะเสนอสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยแบบลอยตัวเป็นส่วนใหญ่

เช่น MLR + 2 %  ตลอดอายุวงเงิน  แต่จากที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง  สถาบันการเงินจึงได้นำอัตราดอกเบี้ยประเภทตายตัวเข้ามา  เช่น  คงที่ 2 % ในปีแรก  ปีที่สองคงที่ในอัตราดอกเบี้ย 3 %

ปีที่สามดอกเบี้ยคงที่ 4.5 % หลังจากนั้นเป็นแบบลอยตัว  โครงการที่มีหลายอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น

ได้ในช่วงปีแรกๆ

            ปัจจัยต่อมาที่ควรทำความรู้จักคือ “ ค่าใช้จ่ายรวมในการจัดทำสินเชื่อ ” และ “ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน ”

            ค่าใช้จ่ายรวมในการจัดทำสินเชื่อโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยค่าจัดการสินเชื่อ  หรือค่าธรรมเนียมการยื่นกู้  ซึ่งมักจะอยู่ที่ประมาณ 0-1 % ของวงเงินกู้  ค่าธรรมเนียมในการจอง 1 % ของราคาประเมิน

ค่าโอน 0.01 % ของราคาประเมิน  ค่าทำประกันอัคคีภัยประมาณ 2,000 บาท  และค่าอากรแสตมป์ 0.05

ของวงเงินกู้

            อาจเห็นสัดส่วนเพียงน้อยนิด  แต่เมื่อคิดเป็นตัวเลขออกมาแล้วก็มากเอาการอยู่  ทั้งนี้  ตัวแปรที่สำคัญคือ  “ ค่าจัดการสินเชื่อ ”  เพราะมีมูลค่าสูงและแต่ละแห่งนั้นจะกำหนดไว้ไม่เท่ากัน

            ส่วน “ ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน ” ที่ต้องจ่ายผู้ให้กู้ทุกๆเดือน  จะประกอบไปด้วย  “ ดอกเบี้ย ”

ซึ่งจะคิดตามยอดเงินต้นที่ยังค้างชำระอยู่  ส่วนนี้จะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ  ตามเงินต้นที่ลดลง  และ

“ เงินต้น ”  ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ใช่ภาระดอกเบี้ย

            อ้อ ! เมื่อคุณไปยื่นกู้เงิน  คุณอาจจะได้รับคำถามหรือข้อเสอนว่าจะทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองบ้านด้วยหรือไม่  หากคุณมีอันต้องจากไปก่อนวัยอันควรภาระการผ่อนชำระบ้านก็จะตกอยู่กับธนาคาร

และบ้านก็จะเป็นกรรมสิทธิ์ของครอบครัวคุณทันที  แต่หากไม่เป็นอะไร  ( โชคดีที่เป็นเช่นนั้น ) เงินเบี้ยประกันที่จ่ายไป  ซึ่งมูลค่าจะสูงขึ้นตามอายุผู้ซื้อและราคาบ้าน  มักจะอยู่ราวๆ 20,000-50,000 บาท

สำหรับบ้านราคา 1 ล้านบาท  ก็มีอันสูญเปล่า  อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณเองเป็นผู้พิจารณา

            หากคิดว่าหนังเหนียวและไม่เป็นอะไรง่ายๆ  ก็ไม่จำเป็นต้องทำ  แต่หากคิดให้ไกลไปถึงอนาคต

ของครอบครัวในยาม “ ไร้ที่พึ่ง ”  แล้วล่ะก็  การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองบ้านก็เป็นสิ่งที่ดีไม่น้อยเลยทีเดียว

ใช้เครื่องคำนวณสินเชื่อดูสิ

            หากไม่อยากมานั่งคำนวณตัวเลขต่างๆ  เหล่านี้เอง  หรือกลัวว่าจะคิดไม่ถูก ( พูดง่ายๆคือไม่เก่งเลข )  ก็อย่ากังวลไป  การคำนวณสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกับคุณก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว

เพราะสมัยนี้เค้ามี  “ โปรแกรมคำนวณสินเชื่อ ”  มากมายให้คุณได้ใช้ฟรีๆ  ทางอินเตอร์เนต ในเวปไซด์ของสถาบันการเงินต่างๆที่ปล่อยกู้สินเชื่อบ้าน

เป็นต้น

            ในเวปต่างๆเหล่านี้มักจะมีโปรแกรมคำนวณ “ ความสามารถในการจ่าย ”  โดยคุณเพียงแต่ใส่รายได้  ภาระหนี้สินที่มีอยู่  และจำนวนเงินเก็บที่เตรียมไว้ในการซื้อบ้านใหม่  ก็จะได้ผลลัพธ์ที่ช่วยให้คุณหาซื้อบ้านในฝันได้ง่ายขึ้น และยังมีโปรแกรมที่ช่วยประมาณตัวเลขต่างๆ  ที่เกี่ยวกับการซื้อบ้านด้วย

เช่น  สูตรการคิดค่างวด  โปรแกรมคำนวณค่างวดรายเดือนและโปรแกรมเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการกู้และค่างวดรายเดือนของแต่ละโครงการสินเชื่อโดยไม่ต้องมานั่งดีดลูกคิดเองให้เสียเวลาตาอย่างใด

            นอกจากนี้  บางเวปไซด์ยังมีเครื่องช่วยคำนวณภาษี  โดยเพียงแต่ป้อนราคาประเมินลงไปก็จะทราบค่าธรรมเนียมการโอน  อากรแสตมป์  ค่าจดจำนองที่ดิน  ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล  และค่าภาษีธุรกิจ

เฉพาะโดยคร่าวๆอีกด้วย  ฟังดูน่าสนใจไม่น้อยเลยใช่มั้ยล่ะ

จาก ลาก่อนความจน วางแผนรวย

Tags :

 
 หน้าแรก  อสังหาริมทรัพย์  ประกาศฟรี  ข่าวบ้าน และที่ดิน
view