http://www.banbkk.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ทรัพย์ฝากขาย/เข่า  ข่าวสารอสังหา  ประกาศฟรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก
อสังหาริมทรัพย์
ข่าวบ้าน และที่ดิน
ลงประกาศฟรี
ขายบ้านเดี่ยว
ขายที่ดิน
ขายคอนโดมิเนียม
คอนโดให้เช่า
ขายทาวน์เฮ้าส์
ขายอาคารพาณิชย์
ขายอาคารสำนักงาน
บ้านให้เช่า
อสังหาริมทรัยพ์เพื่อลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
 

การบริการที่ดีหลังการกู้เงิน,พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

การบริการที่ดีหลังการกู้เงิน

  1. ความสะดวกในการชำระหนี้  ลูกค้าสามารถชำระหนี้เงินกู้ผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารทุกแห่ง ทุกสาขา หรือผ่านระบบ ATM หรือสามารถชำระผ่านระบบสินเชื่ออัตโนมัติ (Automatic Mortgage AMM) หรือช่องทางการเงินอื่น ๆ ได้โดยสะดวก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ตามศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อยู่ในแหล่งชุมชนใกล้บ้าน เป็นต้น
  2. ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้  ในการชำระหนี้ ลูกค้าทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานะหนี้ปัจจุบันอย่างถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงิน หรือ Mortgage passbook ที่พิมพ์ได้จากเครื่องอัตโนมัติ ดูได้จากเครื่อง ATM หรือ Internet web ที่ระบุวันที่เงินงวดชำระ จำนวนเงินที่ตัดเงินต้น และดอกเบี้ยเงินต้นคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
  3. กระบวนการยืดหยุ่นในการชำระหนี้ ลูกค้าสามารถชำระเงินงวดได้แบบยืดหยุ่น นอกเหนือจากระบบชำระเงินตายตัว กล่าวคือ ให้มีการชำระเงินงวดแบบขึ้นบันได เช่นในช่วงแรกให้ชำระเงินงวดน้อย เมื่อระยะเวลาผ่านไปมีรายได้เพิ่มขึ้นในกำหนดเงินงวดชำระมากขึ้น หรือบางเดือนมีเงินมากก็ชำระมาก บางเดือนมีเงินจ้อยก็ชำระน้อย (โดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระ) โดยไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเว้นแต่เข้าเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  4. การให้คำแนะนำปรึกษาที่ดี กรณีไม่สามารถชระหนี้ได้ตามสัญญาเงินกู้  กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญากู้ในระยะเวลาต่าง ๆ ธนาคารมีเหจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการผ่อนปรนประนอมหนี้ หรือแก้ไขปัญหาให้ตามเหตุผลหรือความจำเป็นที่แท้จริงของลูกค้า

พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

            ธนาคารมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย เช่นลูกค้ากลุ่มข้าราชการ กลุ่มอาชีพอิสระ หรือ กลุ่มปลูกสร้างบ้าน กลุ่มซื้อห้องชุด เป็นต้น อาจต้องการหือคาดหวังจากธนาคารแตกต่างกันไป ดังนั้น ธนาคารจะต้องมีการศึกษาพฤติกรรมลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและใหม่ จะต้องมีความรวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน และอนาคต รวมทั้งต้องศึกษาวิจัยปัจจัยต่าง ๆที่มีผลต่อความพึงพอใจและการรักษาลูกค้าได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การศึกษาเคราะห์ลูกค้าที่เป็น NPL ในระยะต่างๆ ลูกค้าที่มายื่นกู้กับธนาคารแต่ไม่มาจดจำนองทำนิติกรรม ลูกค้าที่ไถ่ถอนไปกู้สถาบันการเงินอื่น ลูกค่าที่มีหนี้ส่วนขาดจากการบังคับจำนองว่าเป็นเพราะเหรุใด มีลักษณะพิเศษหรือพฤติกรรมอย่างไร และจะสร้างความพอในให้กลุ่มลูกค้าดังกล่าวได้อย่างไร

                ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ธนาคารดำเนินการสมกับคำขวัญ “เต็มใจช่วยเหลือ เพื่อบ้าน เพื่อคุณ” โดยให้บริการที่ดีเยี่ยมและความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้าสินเชื่อนั้น ธนาคารจึงจำเป็นต้องสร้างความตื่นตัวต่อพฤติกรรมของลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์การตลาด การขาย ตลอดจนกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าสินเชื่อทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ธนาคารคู่แข่งนำเสนอด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้กำหนดกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองต้องการของลูกค้าสินเชื่อและตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ตลาดที่แปรเปลี่ยนอยู่เสมอ

โดย พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธอส.

สาระดี ๆ อื่น

ฝากขายบ้าน - ฝากเช่า ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่นี่ ดีอย่างไร

จำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ดอกเบี้ยถูกมาก รับยื่นเรื่องกู้เงินธนาคาร และ รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อคอนโด รับซื้อตึกแถว เฉพาะเขตกรุงเทพ ให้ราคาดี

ลักษณะพิเศษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย (Key Characteristics of Housing Finance)

เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ , ระยะเวลาการกู้เงิน Mortgage Rate/Floating rate loan

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Mortgage Rate)

การประเมินค่าหลักประกัน/ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ /การจดทะเบียนสิทธิ์และการจำนองหลักประกันProperty Valuation/Property Transfer and Mortgage

การกำหนดเงินงวด การตัดเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินงวด วิธีการชำระเงินงวด (Method of Loan Repayment)(Amortization) (Installment Payment)

ค่าเบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (Late Charge) (Prepayment Penalty)

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การบริการที่ดีหลังการกู้เงิน,พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

 

Tags :

 
 หน้าแรก  อสังหาริมทรัพย์  ประกาศฟรี  ข่าวบ้าน และที่ดิน
view