http://www.banbkk.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ทรัพย์ฝากขาย/เข่า  ข่าวสารอสังหา  ประกาศฟรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก
อสังหาริมทรัพย์
ข่าวบ้าน และที่ดิน
ลงประกาศฟรี
ขายบ้านเดี่ยว
ขายที่ดิน
ขายคอนโดมิเนียม
คอนโดให้เช่า
ขายทาวน์เฮ้าส์
ขายอาคารพาณิชย์
ขายอาคารสำนักงาน
บ้านให้เช่า
อสังหาริมทรัยพ์เพื่อลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
 

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

                ผู้เขียนเองเคยเป็นลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารมากว่า 20 ปี ตั้งแต่ก่อนมาทำงานธนาคาร และปัจจุบันก็ยังเป็นลูกค้าธนาคาร นอกจากนี้จากประสบการณ์การทำงานในธนาคารมานานว่า 10 ปี ได้สัมผัสกับลูกค้าได้ทราบถึงข้อเรียกร้อง และปัญหาของลูกค้ามาในระดับหนึ่ง จึงขอสะท้อนความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย รวมทั้งข้อคิดเห็นบางประการดังนี้

ความรู้ความเข้าใจก่อนการกู้เงิน

 1. ความรู้ด้านที่อยู่อาศัย  ก่อนการซื้อบ้าน ลูกค้าต้องการความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อบ้านที่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและกำลังเนิ เอป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น จะเลือกมีบ้านประเภทใดดี จะสร้างเองหรือซื้อบ้านจัดสรร จะซื้อบ้านมือหนึ่ง หรือมือสองดีกว่ากัน เป็นต้น ดังนั้นหากธนาคารสามารถให้ข้อมูล และให้คำปรึกษา แนะนำได้ย่ามสร้างความพอใจและผูกพันกับลูกค้า
 2. ความรู้ด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ก่อนและหลังการซื้อที่อยู่อาศัยลูกค้าส่วนใหญ่จะแสวงหาสินเชื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของตนมากที่สุด และต้องการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสินเชื่อ เช่น อัตราดอกเบี้ย ประเภทของอัตราดอกเบี้ยลอยตัว และคงที่มีความแตกต่างอย่างไรพร้อมข้อดีข้อเสีย ระยะเวลาการกู้เงิน เงินงวด หลักฐานประกอบการยื่นกู้ การทำนิติกรรม ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
 3. ความรู้ในการบริการสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร  ในการกู้เงินลูกค้าย่อมต้องการทราบถึงบริการสินเชื่อต่าง ๆ ที่ธนาคารมีอยู่ ทั้งนี้เพื่อจะได้ตัดสินใจเลือกกู้ได้ตรงกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของตน ดังนั้นหากธนาคารใดสามารถสื่อสาร หรือโฆษณาบริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยผ่านสื่อต่างๆ ให้เข้าถึงลูกค้ามากที่สุด ก็ย่อมได้เปรียบกว่าธนาคารอื่น ๆ ที่ขาดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า

 

ปัจจัยในการตัดสินใจ/ความพอใจในบริการเงินกู้

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำสุด เพราะจะทำให้ลูกค้าชำระเงินงวดร้อยลง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก หรือทำให้ระยะเวลาการผ่อนชำระสั้นลง
 2. จำนวนเงินกู้ที่ต้องการ  ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ตามที่ต้องการ หากไม่ได้รับลูกค้าจะต้องได้รับคำชี้แจง หรือแนะนำที่ดี
 3. เงินงวด และระยะเวลาผ่อนชำระ  ธนาคารกำหนดระยะเวลาการกู้นาน ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาได้มากน้อยตามประสงค์ และสามารถจ่ายได้ตามกำลังเงินโดยไม่มีปัญหา หรือมีระบบเงินงวดที่ยืดหยุ่นแก่ลูกค้าคือมีมากจ่ายมาก มีจ้อยจ่ายน้อย โดยเฉพาะผู้มีอาชีพอิสระ
 4. ความหลากหลายของประเภทเงินกู้   ธนาคารมีสินค้าเงินกู้ให้เลือกหลายแบบ เพื่อให้ตรงตามความต้องการ เช่น ลูกค้าโครงการพิเศษต่าง ๆ ลูกค้าที่ต้องการใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ หรืออัตราดอกเบี้ยลอยตัว
 5. ความสะดวกในการยื่นกู้  ธนาคารมีสาขาหรือจุดบริการสินเชื่อ หรือมีสำนักงานตัวแทนนายหน้าสินเชื่อ (Mortgage Broker) ในย่านชุมชนต่าง ๆ ที่สะดวกต่อการคมนาคม และมีที่จอกรถอย่างเพียงพอ เพราะเป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
 6. ค่าใช้จ่ายในการยื่นกู้  ในการยื่นกู้เงินลูกค้าควรมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ได้แก่ ค่าประเมินหลักประกัน ค่าทำนิติกรรม
 7. ความรวดเร็วในการอนุมัติกู้  เมื่อยื่นกู้แล้วลูฏค้าได้รับผลการอนุมัติกู้อย่างรวดเร็ว โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ Email, Fax เป็นต้น สำหรับการนัดทำนิติกรรม และรับเงินกู้สามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความต้องการของลูกค้า
 8. บริการที่ประทันใจของพนักงาน  พนักงานธนาคารแสดงความเป็นมิตรไมตรีให้คำปรึกษาและนำดี สุภาพ กระตือรือร้น คล่องแคล่ว น่าประทับใจ ในทุกขึ้นตอนของการให้บริการ

โดย พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธอส.

ฝากขายบ้าน - ฝากเช่า ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่นี่ ดีอย่างไร

จำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ดอกเบี้ยถูกมาก รับยื่นเรื่องกู้เงินธนาคาร และ รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อคอนโด รับซื้อตึกแถว เฉพาะเขตกรุงเทพ ให้ราคาดี

ลักษณะพิเศษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย (Key Characteristics of Housing Finance)

เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ , ระยะเวลาการกู้เงิน Mortgage Rate/Floating rate loan

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Mortgage Rate)

การประเมินค่าหลักประกัน/ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ /การจดทะเบียนสิทธิ์และการจำนองหลักประกันProperty Valuation/Property Transfer and Mortgage

การกำหนดเงินงวด การตัดเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินงวด วิธีการชำระเงินงวด (Method of Loan Repayment)(Amortization) (Installment Payment)

ค่าเบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (Late Charge) (Prepayment Penalty)

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การบริการที่ดีหลังการกู้เงิน,พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Tags :

 
 หน้าแรก  อสังหาริมทรัพย์  ประกาศฟรี  ข่าวบ้าน และที่ดิน
view