http://www.banbkk.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ทรัพย์ฝากขาย/เข่า  ข่าวสารอสังหา  ประกาศฟรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก
อสังหาริมทรัพย์
ข่าวบ้าน และที่ดิน
ลงประกาศฟรี
ขายบ้านเดี่ยว
ขายที่ดิน
ขายคอนโดมิเนียม
คอนโดให้เช่า
ขายทาวน์เฮ้าส์
ขายอาคารพาณิชย์
ขายอาคารสำนักงาน
บ้านให้เช่า
อสังหาริมทรัยพ์เพื่อลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
 

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

 

                 การสร้างคุณประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปัจจุบันธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ใช้คำขวัญประจำธนาคารว่า “เต็มใจช่วยเหลือ เพื่อบ้าน เพื่อคุณ” และได้กำหนดวิสัยทัศน์ธนาคารว่า “เป็นธนาคารมั่นคงทันสมัย เพ่อที่อยู่อาศัย ครบวงจร”

                ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และคำขวัญดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารจะต้องกำหนดกลยุทธ์ และเร่งปรับปรุงกระบวนงานต่าง ๆ ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ “สนองตอบและสร้างความพอใจแก่ลูกค้า” เพราะลูกค้าคือผู้ที่จะตัดสินว่าธนาคารได้ให้บริการที่ทันสมัย ที่ถูกใจประทับใจลูกค้าหรือไม่

                ดังนั้นธนาคารจึงจำเป็นต้องพิจารณาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่ เงินกู้และเงินฝาก รวมทั้งวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอันจะส่งผลในการรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ ให้มีความพอใจเกิดความจงรักภักดี มีการแนะนำบอกต่อ ในที่สุดนำไปสู่การขยายธุรกิจส่วนแบ่งตลาด และผลกำไรของธนาคารต่อไป

                ในการบริหารงานที่เป็นเลิศ และการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้านั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารจะต้องศึกษา และเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งในอดีต และปัจจุบัน การคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการ การให้บริการที่สะดวกและรวดเร็วเหนือคู่แข่ง ต้องคาดการณ์ถึงความต้องการที่อาจจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย การบริการหลังการขายที่ดี การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนืองจะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะยาว

                การสร้างคุณประโยชน์ และความพึงพอในแก่ลูกค้านั้น จะต้องมีการบริหารจัดการในทุกขั้นตอนของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management CRM) โดยเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในธนาคารที่จะต้องร่วมมือกัน มิใช่เพียงฝ่ายหรือส่วนงานด้านการตลาด หรือด้านสินเชื่อเท่านั้น

โดย พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธอส.

ฝากขายบ้าน - ฝากเช่า ที่ดิน คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ ที่นี่ ดีอย่างไร

จำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน ขายฝาก ขายฝากบ้าน รับขายฝากบ้าน รับขายฝากที่ดิน ดอกเบี้ยถูกมาก รับยื่นเรื่องกู้เงินธนาคาร และ รับซื้อบ้าน รับซื้อที่ดิน รับซื้อคอนโด รับซื้อตึกแถว เฉพาะเขตกรุงเทพ ให้ราคาดี

ลักษณะพิเศษของสินเชื่อที่อยู่อาศัยของไทย (Key Characteristics of Housing Finance)

เงินกู้อัตราดอกเบี้ยลอยตัว, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ , ระยะเวลาการกู้เงิน Mortgage Rate/Floating rate loan

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (Mortgage Rate)

การประเมินค่าหลักประกัน/ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ /การจดทะเบียนสิทธิ์และการจำนองหลักประกันProperty Valuation/Property Transfer and Mortgage

การกำหนดเงินงวด การตัดเงินต้นและดอกเบี้ยของเงินงวด วิธีการชำระเงินงวด (Method of Loan Repayment)(Amortization) (Installment Payment)

ค่าเบี้ยปรับกรณีไถ่ถอนจำนองก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ยผิดนัด (Late Charge) (Prepayment Penalty)

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยต้องการอะไรจากธนาคาร

ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย

การบริการที่ดีหลังการกู้เงิน,พฤติกรรมของลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย และความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Tags :

 
 หน้าแรก  อสังหาริมทรัพย์  ประกาศฟรี  ข่าวบ้าน และที่ดิน
view