http://www.banbkk.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  ทรัพย์ฝากขาย/เข่า  ข่าวสารอสังหา  ประกาศฟรี
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
Menu
หน้าแรก
อสังหาริมทรัพย์
ข่าวบ้าน และที่ดิน
ลงประกาศฟรี
ขายบ้านเดี่ยว
ขายที่ดิน
ขายคอนโดมิเนียม
คอนโดให้เช่า
ขายทาวน์เฮ้าส์
ขายอาคารพาณิชย์
ขายอาคารสำนักงาน
บ้านให้เช่า
อสังหาริมทรัยพ์เพื่อลงทุน
อสังหาริมทรัพย์ จ.เชียงใหม่
 

การประเมินค่าหลักประกัน/ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ /การจดทะเบียนสิทธิ์และการจำนองหลักประกันProperty Valuation/Property Transfer and Mortgage

การประเมินค่าหลักประกัน (Property Valuation)

                ในการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ธนาคารจำเป็นต้องจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้กู้จะซื้อ โดยฝ่ายประเมินของธนาคารเอง หรือจ้างบริษัทประเมินอิสระภายนอก ซึ่งผู้กู้จะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการประเมิน ซึ่งแต่ละธนาคารจะกำหนดไม่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์คิดในอัตรา 1,700 บาท กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท และ 2,100 บาท กรณีวงเงินกู้เกิน 500,000 บาท ธนาคารกสิกรไทยคิดค่าประเมินมูลค่าหลักประกันเท่ากับ 2,140 บาท ธนาคารกรุงเทพคิด 2,500 บาทในทุกวงเงินกู้

                พนักงานสินเชื่อจะใช้รายงานประเมินประกอบการวิเคราะห์กำหนดวงเงินกู้  โดยที่วงเงินให้กู้จะมีในสัดส่วนที่ต่ำกว่ามูลค่าของหลักประกันเสมอไป ส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 70-85 % ของมูลค่าประเมิน อย่างไรก็ตามในบางกรณี ธนาคารอาจจะรับราคาซื้อขายจริงจากผู้ประกอบการที่เชื่อถือได้ เป็นราคารับเป็นหลักประกันโดยไม่ต้องประเมินก็ได้

ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (Origination Fee)

                ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่จะคิดค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ หรืออาจเรียกชื่ออย่างอื่น เช่น ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สินเชื่อ ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อเป็นต้น ตัวอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาตคิด 0.5 % ของวงเงินยื่นกู้ ธนาคารกสิกรไทยคิด 0.25 % ของวงเงินที่อนุมัติกู้โดยขั้นต่ำ 2,500 บาท ธนาคารยูโอบีคิด 0.1 % ของวงเงินกู้ขั้นต่ำ 1,500 บาท และขั้นสูง 10,000 บาท อย่างไรก็ตามธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่คิดค่าธรรมเนียมนี้

การจดทะเบียนสิทธิ์และการจำนองหลักประกัน (Property Transfer and Mortgage)

            ในการกู้เงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยนั้น ผู้ขายจะต้องโอนกรราสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อ โดยจะต้องมีการทำนิติกรรมจดทะเบียนสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ซึ่งในการนี้ผู้กู้จะต้องมีโฉนด หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในห้องชุด หรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองเป็นหลักฐานสำคัญด้วย

                การปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยนั้น ธนาคารจำเป็นต้องจัดให้มีการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน และหรืออาคาร) ที่สำนักงานกรมที่ดินเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เสมอไป ทั้งนี้ผู้กู้จะต้องชำระค่าจดทะเบียนจำนอง 1 % ของวงเงินกู้ ดังนั้นสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือ Home Loan บางครั้งจึงมักเรียกกันว่า “Mortgage Loan” กรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ ธนาคารจะยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อให้มีคำพิพากษายึดทรัพย์นำมาขายทอดตลาด นำเงินที่ได้มาชำระหนี้ต่อไป

โดย พัลลภ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ธอส.

Tags :

 
 หน้าแรก  อสังหาริมทรัพย์  ประกาศฟรี  ข่าวบ้าน และที่ดิน
view